single-image

EĞİTİMDE TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ

Günümüz şartlarında teknolojinin eğitim sürecine entegrasyonu artık tercih olmaktan çıkmış, bir zorunluluk haline gelmiştir. Ülkemizde gerek kamu okullarında gerekse özel okullarda bu zorunluluğa bağlı olarak eğitim teknolojilerinin ortaya koyduğu tüm imkânlar kullanılmaktadır. Özel okullar eğitim teknolojilerine yaptıkları ve süreç içerisinde ortaya çıkacak yeni gelişmelere bağlı olarak yapacakları yatırımları sektör içerisinde bir rekabet unsuru olarak da görmektedir. Peki eğitim teknolojilerinin eğitim süreçlerine entegrasyonunda okul yöneticilerinin teknolojik liderlik ve öz-yeterlilikleri ne kadar önemli ve etkilidir? Bu entegrasyon, öğretme-öğrenme süreçlerinde örgüt içerisinde okul yöneticisi tarafından nasıl bir liderlik özelliği ile sağlanmalıdır?

Okul yöneticilerinin okulun tüm paydaşlarının lideri olmasının yanında, teknolojinin eğitim sürecine entegrasyonu hususunda da öncü olmaları çok önemlidir. Teknolojide sürekli meydana gelen değişimler, bu değişimlerin örgütteki tüm paydaşlarla takibi ve etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik yapılacak çalışmalar teknoloji liderliği olarak değerlendirilebilir. Okul yöneticileri bu bağlamda kendilerini çağımızın teknolojik değişim ve gelişmelerine karşılık teknolojik liderlik kapsamının dışında tutamazlar. Bu noktada teknolojik liderlik kapsamında okul yöneticileri vizyoner bir lider olarak örgütteki teknolojik entegrasyonu ve bütünleşmeyi sağlayıcı, tüm paydaşlar ile değişim ve gelişimi gerçekleştirici bir rol model olmalı, gerekli güdülenmeyi sağlamalı ve motivasyonu oluşturmalıdır. Ayrıca okul yöneticileri öğrenciler üzerinde ilgi uyandıran bir dijital çağ öğrenme kültürü oluşturmalı ve okul içinde bu kültürün tüm paydaşlar tarafından sürdürülebilmesine öncülük etmelidir. Teknolojinin doğru ve yerinde kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmalı ve bu konuda tüm paydaşlar ile örgüt içerisinde ortak çalışmalar yürütülmesini de sağlamalıdır. Bu çalışmalarda günümüzdeki teknoloji bağımlılığına dikkat çekmeli ve öğrencilerde teknolojinin gerekli olduğu kadar doğru ve yerinde kullanılması konusunda farkındalık oluşturmasına yönelik olmalıdır. Teknolojik bir lider olan okul yöneticileri, örgütü içerisinde yeniliklere dayalı öğrenme ortamlarını oluşturmalı ve desteklemeli, dolayısıyla bu konuda değişim ve gelişim sürecini etkili bir biçimde gerçekleştirebilmelidir.

Sonuç olarak eğitim yöneticilerinin okullarında teknolojik bir lider olma gereklilikleri ortaya çıkmaktadır. Burada teknolojik bir lider olarak karşımıza çıkan bir eğitim yöneticisi okullarında tüm örgütteki paydaşlarına dijital çağ liderliği ve yönetimi sağlamalı, okullarında eğitimde teknolojik entegrasyona ilişkin bir anlayış ve iklim oluşturmalı ve her an meydana gelebilecek teknolojik gelişimlere karşı değişim ve gelişime öncü olmalıdır.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Diğer Yazılar

Zetyazilim Zetyazılım Tarafından Hazırlanmıştır.