single-image

OKULUMUZDA DİSİPLİNLİ YAKLAŞIM MODELİ UYGULANMAKTADIR

Yaklaşık 30 yıldır özel ve tüzel eğitim kurumlarındaki hedef kavram, yeni nesil yaklaşımların çocuklar üzerindeki etkisi şeklinde idi. Şimdi ise maalesef bu yaklaşımların meyvesinin toplanamıyor olmasını fark etme dönemi. Bu sonucu, çok açık bir ifade ile ülkemizin koşullarının ve uygun ortamların Japonya veya Finlandiya kültürü gibi bir çırpıda anlaşılır olmamasına bağlayabiliriz.

Netice itibariyle;

Önümüzdeki 10 yıl içinde billboardlarda ve yeni nesil reklam çalışmalarında çağdaş, bütüncül, iletişimci vs. yaklaşımların yerini inovasyon (yenilikçi) materyaller üzerinden kültürümüze indirgenmiş geleneksel ve disipline edilmiş bir eğitim sisteminin yer alacağını düşünüyorum.

Örneğin; “Kurumumuzda geleneksel disipline edilmiş eğitim modeli uygulanmaktadır.’’ türünden yazılar görürsek şaşırmayalım.

Çocuklarımızın bu eğitim modelinde sınıftaki mevcut sayıları artsa bile öngörüsel yaklaşımlarının ve disiplinli planlama yetilerinin gelişmesini bir nebze geri kazandırabiliriz. Kaldı ki şuanda ülkemizi her alanda ayakta tutan disiplinli çalışma ve kendini tanıma özelliklerini, 1980 ve sonrası doğan nesle borçlu olduğumuzu da belirtmek isterim. Her ne kadar disiplin kelimesine okul idarelerinin ceza uygulayıcısı birimi anlamını yüklemeyi başarsak da…

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Diğer Yazılar

Zetyazilim Zetyazılım Tarafından Hazırlanmıştır.