single-image

DEVİR STEMLEŞİYOR

Global dünyanın temelini oluşturan fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin ortak bir noktada kesişmesiyle vücut bulan STEM uygulamalarını hayatımızın her yerinde fazlasıyla görmekte ve bu uygulamalarla hayatımıza önemli derecede yön vermekteyiz. STEM; ‘‘Fen’’ (Science), ‘‘Teknoloji’’ (Techonology), ‘‘Mühendislik’’ (Engineering) ve ‘‘Matematik’’ (Mathematics) kavramlarının İngilizce karşılıklarının ilk harflerinin bir araya getirilmesiyle oluşan bir kelimedir.

STEM’in disiplinler arası bütünleşme ve ortak öğrenmeler ile ilgili tema ilişkisi vardır. Bu ilişki günlük yaşamda ve meslek hayatındaki bilgileri verimli kullanmayı öğretir. Artık insanlar bilgiyi sadece teorik olarak değil, o bilgiyi nerede kullanacağını da önemsemektedir. Örneğin bir uçağın havadaki koordinatları hesaplanırken fen, teknoloji, mühendislik ve matematiği yani tüm disiplinleri içinde barındıran yöntemler kullanılmaktadır.

Etrafımızda gördüğümüz birçok teknolojik aletlerin, makinelerin çalışma prensipleri ve içinde yaşadıkları dünyanın bilimi STEM’dir. Günümüzde Z kuşağı bu alana dikkat kesilir. Peki, Z kuşağı nedir? Aslında yetişmekte olan yeni nesil için kullanılan tanımlayıcı bir kavramdır. Z kuşağının gerçek dünyadan bağımsız bir dijital dünyaları var. İşte bu kuşağın teknolojiye olan ilgisini ele aldığımızda STEM eğitimi çok daha önem kazanmaktadır. Bu sebeple STEM, eğitim sistemimizin vazgeçilmez bir parçası olması gerekir.

STEM eğitimi, değişen dünyaya uyum sağlayıp ihtiyaçlarımıza adapte olmaya fırsatlar verir. Gelişen dünyada birçok ülkenin STEM eğitimini yaygınlaştırmak için ciddi miktarlarda bütçe ayırdıklarını görmekteyiz. Burada temel amaç  gençlerin gelecekte iş dünyasında karşılaşacakları rekabette ayakta kalıp yeniliklere uyum sağlamalarıdır. Bu da STEM’in gelecekte ne denli fayda sağlayacağının bir göstergesidir.

Peki, ülkemizin STEM’e yaklaşımı nedir, biz STEM’in neresindeyiz? Ülkemizde bu konuya yönelik yapılan bütçe planlamaları ve bilim çocuğu yetiştirmeye yönelik projelerin artması umut verici çalışmalar arasındadır. Bu çalışmalar ülkemiz  için büyük problem olan beyin göçünü azaltacaktır. Örneğin Aziz Sancar’ın ülkemizde değil de yurt dışında daha çok değer kazanması beyin göçünün sonucudur. 

Her eğitimde olduğu gibi STEM eğitiminde de öğretmenlere çok önemli bir misyon yüklenmektedir. Öğretmenlik özveri ile yapıldığında dünyanın en zor mesleğidir. Dersi anlatırken;

Öğrenciyi motive ederek öğrenmeyi hedefleyenlerden misiniz?

Öğrenciyi eğlendirerek öğretmeye çalışanlardan mısınız?

Öğrencinin hatalarından öğrenme ihtiyacı hissetmesine fırsat verenlerden misiniz?

STEM eğitimi öğretmenlerin öğrencilere bilgiyi nereden nasıl alacağını gösterip öğrencinin uygulama alanında yoğunlaşmasını sağlar. Öğrenciye kazandırdıklarının yanında STEM eğitimi ile öğretmenin de derse bakış açısı, yöntemler, çözüm yolları, öğrenci ile iletişim fazlasıyla değişmektedir.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Diğer Yazılar

Zetyazilim Zetyazılım Tarafından Hazırlanmıştır.