single-image

LGS HAZIRLIK ÇALIŞMALARI: TÜRKÇE

LGS hazırlık sürecinde öğrencilerin merak ettiği soruları Türkçe Zümre Başkanı Bahar Engin’e sorduk.

  • LGS’de başarılı olmak için önceki yıllardan bilinmesi gereken Türkçe dersi konuları hangileridir?

Türkçe dersi sarmal yaklaşımlı bir derstir. Sarmal yaklaşımda ana kavramlardan oluşan bir program tasarlanır ve bu kavramlar sınıf bazında genişletilerek tekrar edilir.  Bu yaklaşıma göre öğrencilerin “sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam, yazım kuralları, noktalama işaretleri” konularına 5. sınıf itibariyle dikkat etmesi gerekmektedir. Türkçe dersi adına ayırt edici konuların anlamaya dayalı olduğu, sınavlarda sıklıkla görülmüştür.  Bu soruların yoğunluğu göz önünde bulundurularak öğrencilerin kitap okumaları LGS‘de başarı göstermeleri için en önemli husustur. LGS Türkçe’de başarının anahtarı kitap okumaktır.

  • LGS’de soru gelmesi ihtimali yüksek olan Türkçe dersi konuları nelerdir?

Özellikle geçtiğimiz senelerde öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, eleştirel düşünme, analiz yapma, sonuç çıkarma ve görsel okuma becerilerini ölçecek nitelikte sorular sorulduğunu gördük. Bu sebeple öğrencilerimizin “sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam, sözel mantık, görsel okuma” konularını özenle çalışarak bol soru çözmeleri gerekmektedir. Bu konuların yeni nesil soru tipleri Türkçe dersi adına ayırt edici durumdadır. Bu soruların dikkatli okunması ve anlaşılması çok önemlidir. Bunun için de çok küçük yaşlardan kazanılması gereken okuma alışkanlığının sürdürülmesi önem arz etmektedir.

  • LGS’de Türkçe testinde hiç yanlışı olmayan bir öğrenci nasıl çalışıyor?

Türkçe dersinde başarılı olabilmek için bol bol kitap okumak, programlı çalışmak ve çokça soru çözmek gerekir. Her konu bitiminde ilgili konu tekrar edilmeli, konu ile ilgili bol soru çözülmelidir. Soru çözümlerinin akabinde hatalı veya eksik öğrenmelerin tespit edilip konu tekrarlarıyla bu öğrenmelerin giderilmesi çok önemlidir. Ayrıca TDK sıklıkla takip edilmelidir. Her sene  “yazım kuralları ve noktalama işaretleri” konuları detaylı bir şekilde TDK’nin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Türkçe dersi konularının tamamı bittikten sonra süre tutularak bol deneme sınavı yapılması öğrencilerin akademik gelişimleri için yararlı olacaktır. Geçmiş senelerin çıkmış soruları ve MEB tarafından yayınlanan kazanım sorularının çözümü de LGS Türkçe sorularında başarıyı yakalamalarına fırsat tanıyacaktır.

  • LGS’ye hazırlanan bir öğrenci günde kaç Türkçe sorusu çözmelidir?

Her öğrencinin farklı geçmiş birikimleri, yetenekleri, ilgileri, tutumları vardır. Bundan dolayı “Her öğrenci şu kadar soru çözmeli.” demek doğru bir tutum değildir. Örneğin A öğrencisi 50 soru çözerek, B öğrencisi 100 soru çözerek başarıya ulaşır. LGS’de her dersin farklı katsayıları bulunmaktadır. Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerinin katsayısı 4’tür. Özellikle çalışma programı hazırlanırken bu derslere daha fazla ağırlık verilmelidir. Sene başında başlanan soru sayısı süreç içinde arttırılmalıdır. Soru çözülürken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da süre tutularak soru çözümüdür. Her soru için iki dakika ayırmak zaman yönetiminin de sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

  • Yeni nesil Türkçe sorusu nedir? Bu sorularla nasıl başa çıkılır?

2018-2019 eğitim öğretim yılı ile birlikte klasik soru tiplerinden yeni nesil soru tiplerine geçiş gözlemlenmiştir. Yeni nesil sorular birçok kazanımı bir araya getirerek gerçek hayatla bütünleştirmeyi amaçlamaktadır. Yeni nesil sorulara geçişle birlikte dil bilgisi ve anlam sorularında yepyeni soru tipleri karşımıza çıkmaya başlamıştır. Dil bilgisi sorularında 2018 yılından önce öğrencinin konuyu bildiği varsayılmaktaydı. Yeni nesil sorular ile birlikte konuyu özetleyecek bir ön bilgi verilmeye başlandı. Türkçe müfredatında “Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.” Türkçe kazanımı yeni nesil sorularla birlikte sınav sistemine girmiş oldu. Bu soru tipiyle öğrencinin yorum yapması, grafiği/tabloyu yorumlayabilmesi hedeflenmiştir.

Hayatımızın hemen hemen her alanında okumak bizi bu tip sorular karşısında başarıya götürecektir. Bu soruları çözerken okuduğunu anlamak en önemli hedefimiz olacaktır. Sorularda geçen bilinmeyen kavramları not alıp anlamlarını araştırmak, kavram haritaları oluşturmak, anlayarak doğru biçimde çözebilmek öğrencilerin bu tip soruları çözümünü kolaylaştıracaktır.

  • LGS Türkçe testinde “Şu tarzda soru çıkıyor.” dediğiniz kalıplaşmış sorular nelerdir?

2021 senesinde uygulanan LGS sorularında anlama yönelik sorular öğrencilerin karşısına çıktı. Bu sorularda “Hangisi çıkarılabilinir/ çıkarılamaz, söz öbeğinin cümleye kattığı anlam nedir, hangisi anlam bütünlüğünü sağlayabilir/ sağlayamaz, hangisi anlamca birbiriyle çelişmektedir, asıl anlatılmak istenen nedir, vurgulanan ana düşünce nedir, metnin konusu nedir” gibi alışılmış soru ifadeleriyle öğrenciler karşı karşıya gelmiştir.

Uzun yıllardır yaptığı gözlemler ve sınava hazırlık tecrübesi ile öğrencilerimize verdiği önemli tavsiyeler için Bahar Engin’e teşekkür ederiz.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Diğer Yazılar

Zetyazilim Zetyazılım Tarafından Hazırlanmıştır.