single-image

LGS HAZIRLIK ÇALIŞMALARI: T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

LGS hazırlık sürecinde öğrencilerin merak ettiği soruları LGS İnkılap Tarihi Zümre Başkanı ve Soru Yazarı Emine Özsöz Öğüt’e sorduk.

  • LGS’de başarılı olmak için önceki yıllardan bilinmesi gereken ‘‘T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’’ dersi konuları hangileridir?

8.sınıfa geçildiğinde ‘‘Sosyal Bilgiler’’ dersinin ismi ‘‘T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’’ olarak değişmektedir. Tamamen yeni bir dönemi detaylarıyla anlatan bu ders için Osmanlı Devleti yapısını, son yüzyılda Batı dünyasındaki gelişmeleri okumak ve yorumlamak yeterlidir.

  • LGS’de soru gelmesi ihtimali yüksek olan inkılap tarihi konuları nelerdir?

Öğrencilerin inkılap tarihine bir bütün olarak bakmaları gerekir. Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü zor durumun nedenlerini geniş çaplı analiz etmeleri, soruları daha iyi çözmelerini sağlayacaktır. Özellikle ilk 4 ünite, soru yoğunluğunun olduğu alanlardır. Diğer üç ünite ise bazı yıllarda soru sorulan, bazı yıllarda soru sorulmayan kazanımlardan oluşmaktadır. Fakat hepsi birbiriyle ilişkili olduğu için 8.sınıf öğrencisinin bütün konulara hâkim olması gerekmektedir.

  • LGS’de ‘‘T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’’ testinde hiç yanlışı olmayan bir öğrenci nasıl çalışıyor?

Bizim dersimizin altın kasasını açan anahtar ‘‘KAVRAM BİLGİSİ’’dir. İnkılap tarihinde geçen kavramları ve bu kavramların anlamlarını iyi bilen, pratiğe döken bir öğrenci soru kaçırmaz.

Bir diğer altın anahtarımız ise sorunun doğru okunmasıdır. Sorunun yanlış okunması öğrenciyi yanlış cevaba yönlendirir. Okuma işinin profesyonelce yapılmasının yolu da kitap okuma alışkanlığını kazanmış olmaktan geçer.

  • LGS’ye hazırlanan bir öğrenci günde kaç inkılap tarihi sorusu çözmelidir?

Her öğrencinin bireysel öğrenmesi ve hızı farklıdır. Kişi kendini gözlemleyerek günde kaç soru çözebileceğini belirleyebilir. Fakat ortalama bir sayı üzerinde konuşmak gerekir ise günde 50 soru, konuların yerleşmesi için yeterli gelecektir.

  • Yeni nesil inkılap tarihi sorusu nedir? Bu sorularla nasıl başa çıkılır?

Eskiden soru içeriğinde bilgi verilir, seçenekler yorumdan oluşurdu. Yeni nesil soru tarzlarında ise sorunun içeriği de seçenekleri de yorumdan ibarettir. Öğrenci bir bilgiye ait yorumu okuyup seçeneklerde tekrar yorumlamak zorundadır. Öğrencimiz okuma alışkanlığına sahip ise yorum gücünü de zenginleştirmiş olacaktır. Dolayısıyla bu soruları da kolaylıkla çözebilir.

  • LGS ‘‘T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’’ testinde “Şu tarzda soru çıkıyor.” dediğiniz kalıplaşmış sorular nelerdir?

İnkılap tarihi dersi öğrencilerimizden olaylara bütünsel bakmayı, olayları analiz edebilmeyi ve yorumlayabilmeyi ister. Soru tarzlarımız da genelde bu yöndedir. Örneğin Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirleri ezberlememizi istemez, bunun yerine bu fikirlerin bizler üzerindeki etkilerini analiz edebilmemizi bekler. Soruları da bu şekilde yoğurur ve önümüze koyar.

Uzun yıllardır yaptığı gözlemler ve sınava hazırlık tecrübesi ile öğrencilerimize verdiği önemli tavsiyeler için Emine Özsöz Öğüt’e teşekkür ederiz.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Diğer Yazılar

Zetyazilim Zetyazılım Tarafından Hazırlanmıştır.